“ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวกำลังพลที่สูญเสีย”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ จ่าสิบเอก ชัยชนะ พฤฒิสาร สังกัด ฝ่ายสรรพาวุธ มณฑลทหารบกที่ 27 ณ เมรุวัดสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว โดยมี กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้