“พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565 จังหวัดร้อยเอ็ด”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชนจิตอาสา และกำลังพลจิตอาสา จาก มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีฯ และอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมสอบ ฯ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด