มทบ.27 จัดกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 71 พรรษา และอบรมศีลธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสิริสาธุวัตร เจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ให้ความรู้ทางธรรมในหัวข้อ “หิริโอตตัปปะ และการปฏิบัติหน้าที่ของตน“ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยาย นำมากล่อมเกลาจิตใจ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคม สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 1400 น.)