มณฑลทหารบกที่ 27
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 อัตรา
1. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) แผนกประวัติบำเหน็จและบำนาญ (อัตราสิบเอก) เหล่าสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
2. ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 (อัตราสิบเอก) เหล่าสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา (หญิง)
สมัครได้ที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกาS__8675398