“ผบ.มทบ.27 เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่นำบุตรหลานมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะ และให้กำลังใจ ประชาชนที่นำบุตรหลานอายุ 5-ตำ่กว่า 7 ปี มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดที่ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมาอย่างต่อเนื่อง