กพ.จิตอาสาพระราชทาน มทบ.27 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 24ก.ย.2561 เวลา16.00น.พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27มอบให้ พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธฯ มทบ.27 เป็นผู้แทนร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ สนง.เทศบาล จ.ร้อยเอ็ด และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บึงธวัชชัย ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน
ต้นรวงผึ้ง ถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพพอดี ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพอีกด้วย นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์เสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรสืบไป