“ธงชาติไทย รวมใจ ไทยเป็นหนึ่งเดียว” มณฑลทหารบกที่ 27 เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกัน ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทย