“ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ลงพื้นที่ บ้านโนนท่อน หมู่ 11 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศชาติ โดยร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี, รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก