มทบ.27 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 เวลา 1900 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.มทบ.27 (นายทหารราชองครักษ์ CAT 904) เป็นผู้แทน ในการร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือ “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผว.จว.ร.อ.เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคประชาชน จากส่วนต่างๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า 1500 คน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือที่คนไทยในสมัยนั้นตั้งสามัญนามให้พระองค์ว่า “พระปิยมหาราช” แปลว่ากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชน ทางราชการจึงได้ประกาศให้ วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” ซึ่งในสมัยนั้นพระองค์ทรงประกาศให้มีการเลิกทาส และยังเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธ์กับชาติตะวันตก ทำให้สยามประเทศ ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น และสูญเสียเอกราชให้กับต่างชาติที่เป็นนักล่าอาณานิคมในสมัยนั้น อีกทั้งเป็นผู้ที่นำเทคโนโลยี การสื่อสาร การเดินทาง เข้ามาในดินแดนสยาม เช่น รถไฟ โทรศัพท์ โทรเลข ไปรษณีย์ ทำให้สยามก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ มาจนถึงปัจจุบัน