มทบ.27 ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโท ประเสริฐ สัตยาคุณ สัสดีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.), โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ถุงยังชีพ รถจักรยาน และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริจาคฝังเข็มรักษาโรค และหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่ของสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดให้แก่ประชาชน ให้ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น