มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลเข้าสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โภชนาการในการประกอบอาหารของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19