“มทบ.27 ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา , นายทินกร อ่อนประทุม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ผู้พิการและครอบครัว องค์กรด้านคนพิการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ในโอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพล เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานด้วย