ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 65
พล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผบ.มทบ.27 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 65 ณ หอประชุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยมี พ.ท.คมวัชรินทร์ กอทอง ผบ.นฝ.นศท.มทบ.27 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ
ต่อจากนั้น ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 65 ณ หอประชุม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พ.ท.ประดิษฐ์ พรมเนียน ผบ.ร.8 พัน.1 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ โดย ผบ.มทบ.27 ได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสูงสุดในการตรวจเลือกฯ