“มทบ.27 สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2565 ณ หอประชุม อำเภอเมืองยโสธร”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2565 ณ หอประชุม อำเภอเมืองยโสธร โดยมี พันโทณรงค์เดช สืบสิมมา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ , นาย สุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร, พันเอก อุดม บุญหอม สัสดีจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ
โดย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด