“สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) ครั้งที่ 4/2565 “
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 0700 น. พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ 27, กองพลทหารราบที่ 6 ,ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานองค์กรอิสระ รวม 10 หน่วยงาน เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม”สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพบปะสร้างสัมพันธภาพ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการสำคัญ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 5/2565 ต่อไป