“มณฑลทหารบกที่ 27 และกองพลทหารราบที่ 6 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ของหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6, นาย ชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นาย ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ลานสวนสนามค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด จากนั้นประธานในพิธี ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบและทหารใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมพิธี กล่าวคำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จะพิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย แสดงพร้อมถึงความเป็นทหารโดยสมบูรณ์ ต่อจากนั้น ประธาน ฯ ได้อ่านสารของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนื่องในวันกองทัพไทย โดยในปีนี้ได้จัดพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด