“รอง ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ณ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าเยี่ยม และสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี พันโท กิตติศักดิ์ บังพิมาย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ประธานการเลือกฯ และ พันตรี วรวิทย์ เคหาบาล สัสดีอำเภอเลิงนกทา ให้การต้อนรับ
โดย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการตรวจเลือกฯ เน้นย้ำให้ประธานการตรวจเลือกฯ ชี้แจงสิทธิพิเศษที่จะได้รับจากการสมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการ สร้างแรงจูงใจในการต่อยอดอาชีพรับราชการทหาร การต่อยอดอาชีพหลังปลดประจำการ รวมทั้งพบปะชายไทยที่เข้าตรวจเลือกและขอบคุณส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมได้เน้นย้ำมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่การตรวจเลือกฯอย่างเคร่งครัด