“ผบ.มทบ.27 พบปะทหารใหม่ผ่านระบบออนไลน์”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะน้องทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 และมอบนโยบายการฝึกให้กับ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ผ่านระบบ Zoom meeting
.
โดยได้เน้นย้ำมาตรฐานการฝึกทหารใหม่ ต้องไม่มีการสูญเสียระหว่างการฝึก ทั้งจากโรคลมร้อน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการลงทันฑ์ที่ผิดจากแบบธรรมเนียมทหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากมีอาการเจ็บป่วยให้ทหารใหม่แจ้งให้ครูฝึกทราบทันที สำหรับญาติทหารใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อน หน่วยจะได้จัดนายทหารสัญญาบัตรเข้าเยี่ยมและรับทราบปัญหา เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน