มทบ.27ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาและกำจัดวัชพืช ที่ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 0900 น.พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ ร้อยเอกชวน นาโสก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ศิลปาชีพ ผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรม โครงการเพิ่มผล ผลิตการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านและกิจกรรมกำจัดวัชพืช ณ บึงงาม ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวาย เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีโดยมี นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า ครู นักเรียน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน