“กองทัพบกห่วงใย ย้ายน้องทหารใหม่กลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลบุพการี”
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ ร้อยเอก บรรพต แดงอาจ ผู้บังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บังคับหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางไปส่งตัว พลทหาร อุกฤษณ์ เวยสาร สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/65 ปรับย้ายหน่วยไปยัง มณฑลทหารบกที่ 29 กลับภูมิลำเนา เพื่อดูแลบิดาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากการผ่าตัดสมอง ตามนโยบายการช่วยเหลือทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 ให้ปรับย้ายสับเปลี่ยนกำลังพลฯ ตามเหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้น้องทหารใหม่ได้ดูแลบุพการีที่ป่วย เป็นสิ่งที่กองทัพบกตอบแทนความเสียสละในการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ #ส่งน้องกลับบ้าน