“มทบ.27 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพล”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพลที่ซื้อบ้านโครงการธนารักษ์ /การกู้เงิน อทบ.เคหะสงเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพลในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2