“มอบทุนการศึกษา ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2,3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2,3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่ง องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบชิงทุนการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 และ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีผู้สอบผ่านได้รับทุนการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 1,000 ทุน
ในส่วนของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด มีผู้สมัครสอบจำนวน 19 คน สอบผ่านได้รับทุนการศึกษาทั้ง 19 คน จำแนกเป็น ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องของ องค์การทหารผ่านศึกฯ เงินทุนละ 10,000 บาท จำนวน 13 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนจบระดับปริญญาตรีในประเทศ และทุนการศึกษาประเภทเฉพาะ 1 ปีการศึกษา เป็นทุนการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่ องค์การทหารผ่านศึกฯ ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 6 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า