ผบ.มทบ.27 ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับน้องพลทหารหลังอำลาชีวิตรับราชการ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.20 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ ทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 46 นาย ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี ดร.ดวงตา อ่อนเวียง ผู้แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะวิทยากร คณะนายทหาร และนายสิบเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง
ตามที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้อนุมัติให้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับทหารกองประจำการ และกำลังพลผู้มีความสนใจหลักสูตรการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร และ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคช่วยปฏิบัติการ จาก แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการจัดอบรม ฯ ให้กับ กำลังพลทหารกองประจำการ ของ มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 46 นาย ระหว่างวันที่ 1- 3 พฤษภาคม 2563 ซึ่งทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ สามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นได้ และผ่านการประเมินผลทุกนาย สามารถนำความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ ภายหลังปลดประจำการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต