“จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 / จิตอาสา 904 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดรังษี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และมีส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย