#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 6 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยโดยลำเลียงถุงยังชีพและยารักษาโรค เข้าพื้นที่อุทกภัย บริเวณบ้านนาแก ต.นาแก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จำนวน 657 ถุง และให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและทำความสะอาดแผล แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่