“มทบ.27 มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับบุตรข้าราชการที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 ให้กับบุตรข้าราชการที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติราชการ จำนวน 11 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,100 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ
ซึ่งการได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใย ตลอดจนความรำลึกถึงวีรกรรมของทหารหาญ ที่เสียสละ หยาดเหงื่อ เลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อประเทศชาติ และอธิปไตย ที่คนไทยหวงแหนยิ่งของ พลเอก เปรม ติณสุลานนท์ รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน