“พิธีบวงสรวงสักการะเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) “

พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะดวงทิพย์วิญญาณของ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พิธีสักการะพระบรมรูป พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร