“พัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมปลูกต้นไทรเกาหลี จำนวน 650 ต้น ณ ลานกีฬาพงษ์พิสิษฐ์ และ พื้นที่รอบศูนย์การเรียนรู้ดิจิตัลชุมชนค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในค่ายประเสริฐสงครามให้สวยงาม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะแก่การพักอาศัย
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้แทนของกำลังพลและครอบครัว สำหรับออกกำลังกาย และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สนามกีฬาให้สะอาด เพื่อให้พร้อมสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น