“ดนตรีในสวน เติมความสุขให้คนไทย เติมพลังใจให้คนร้อยเอ็ด”
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น.วงคลาสสิคแบนด์ จาก หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดแสดงดนตรีในสวน “เติมความสุขให้คนไทย เติมพลังใจให้คนร้อยเอ็ด” ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง และประเทศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยการบรรเลงบทเพลงภายใต้บรรยากาศอันแสนร่มรื่น สร้างความสุข ความผ่อนคลายให้แก่ผู้ที่มาออกกำลังกาย ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด