มทบ.27 ปิดการฝึกกำลังพลบรรจุใหม่ ที่ยังไม่ผ่านการฝึก
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 1030 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมอบให้ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน ในการกล่าวให้โอวาท และเป็นประธานในการปิดการฝึก ให้กับกำลังพลนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร บรรจุใหม่ ที่ยังไม่ผ่านการฝึก ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 2 สัปดาห์ โดยเริ่มทำการฝึก ในห้วง 5 – 16 สิงหาคม 2562 ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มีกำลังพลเข้าร่วมพิธี จำนวน 20 นาย