“มทบ.27 ร่วม กิจกรรมสานสัมพันธ์คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) ครั้งที่ 6/2565 “
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) ครั้งที่ 6/2565 ณ สโมสรค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมรับชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และการแสดงทางทหารของกองพลทหารราบที่ 6 ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบปะ พูดคุย ประสานงานราชการต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการสำคัญ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด