มทบ.27 บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อหยุดยั้งไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 1330 น. ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12 ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมบูรณาการร่วมระหว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 และตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน โดยได้กำหนดมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด และรัดกุม พร้อมจัดกำลังจากทุกภาคส่วนผนึกกำลัง แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ ในการระวัง ป้องกัน ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม โดยได้รับความร่วมมือในการวางแผนกำหนดเขตกักกันผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ อย่างเป็นระบบและเป็นสัดส่วน ณ โรงแรมเบดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการในการจัด เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ออกสแกนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ให้มีการรวมกลุ่ม ชุมนุม สังสรรค์ เพื่อให้เชื้อไวรัสCOVID-19 หมดไปจาก จังหวัดร้อยเอ็ด และ ประเทศไทยโดยเร็ว จึงขอรณรงค์ให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดร่วมกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”