“ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พันเอกเอกสิทธิ์ วีระธรรมนูญ รอง ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ เพื่อนำผลที่ได้จากการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติด้านไซเบอร์ของกองทัพบก ต่อไป และได้บรรยาย ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกำลังพลของหน่วย ณ ห้องประชุมประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27