มทบ.27ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ที่ลานสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 13 ต.ค.61 เวลา 1900 น.พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.มทบ.27 (นายทหารราชองครักษ์ CAT 904) นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ มณฑลทหารบกที่27 เข้าร่วมถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผจว.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อม หน.ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน พร้อมใจยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน นำความผาสุกมาสู่ประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ต่อจากนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมร้องเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ดังกึกก้องทั่วทั้งลานสาเกตนคร