“เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน”
พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 กรุณาอนุมัติให้ ร.ท.กิจจารักษ์ เสนามาตย์ ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 เป็นผู้แทนหน่วย เข้าเยี่ยมคลอดและมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด บุตรของ พลฯ ครรชิตพล สกุลแก้ว ทหารใหม่ มทบ.27 รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างความประทับใจให้กับทหารใหม่และครอบครัวเป็นอย่างมาก ณ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จว.ร.อ.