“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเปิดกิจกรรม “จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วย นายแพทย์ เจนวิทย์ เวชกามา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา, พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม โดยมีกำลังพลจิตอาสา จาก มณฑลทหารบกที่ 27, หน่วยงานราชการ และประชาชนภายในพื้นที่ จำนวน 500 คน ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ จำนวน 15 ต้น และร่วมบำรุงรักษา ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูก ครั้งเมื่อดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ใน พ.ศ.2520 พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลฯ ทาสีปรับปรุงพื้นที่จราจร และรับฟังดนตรีในสวน บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงคลาสสิคแบนด์ จากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 และได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอก กิตติคุณ บุญค้ำจุน หรือ มนต์แคน แก่นคูน ศิลปินรับเชิญ มาร่วมกิจกรรมและร้องเพลงสร้างสีสันในกิจกรรมฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ภายในงานมีการจัดรถครัวสนามจาก ร.16 พัน.1 ร่วมกับมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่จิตอาสาพระราชทาน ผู้ป่วยและญาติ ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล และบริการตัดผมฟรี Army barber ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อทำความดี น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565