“พิธีเทิดเกียรติผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและครูฝึก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและครูฝึก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมมอบโล่เกียรติยศให้แก่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และอาจารย์ประจำ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 จำนวน 17 นาย โดยมี พันโท คมวัชรินทร์ กอทอง ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยชุดครูฝึก,ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร จำนวน 128 สถานศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ในโอกาสนี้ นักศึกษาวิชาทหาร ฯ ได้กระทำพิธีสวนสนาม เพื่อสดุดีและเทิดเกียรติผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และครูฝึก ที่เสียสละอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ