“ภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ แผ่เมตตา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ณ ด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27