“ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา มทบ.27 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 ช่วยเหลือประชาชนในการกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำ เนื่องจาก แม่น้ำชีได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านและที่พักอาศัยของประชาชน และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ให้ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะ เรื่องกระแสไฟฟ้า , สัตว์มีพิษ , รวมทั้งโรคต่างๆ ที่มากับน้ำ พร้อมทั้งขอให้ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ณ พื้นที่ บ้านดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส