“ผบ.มทบ.27 เข้าตรวจพื้นที่ฯ และตรวจสอบการวางกำลัง ถวายความปลอดภัย เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจพื้นที่ ตรวจสอบการวางกำลังถวายความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยสูงสุด