ผบ.มทบ.27 ห่วงใยคุณภาพชีวิตน้องคนสุดท้องของกองทัพบก

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 1200 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อม คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ ณ โรงประกอบเลี้ยง ตอนสูทกรรม มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ตรวจความเรียบร้อย ความสะอาดของอาหารและโรงเลี้ยง อุปกรณ์ที่ใช้ ให้ถูกสุขลักษณะ บริเวณล้างอ่างล้างมือให้มีสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ มีการจัดวางที่นั่ง และการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตรเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ และกำชับให้ ดูแลน้องทหารทุกนายให้ดีที่สุด โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะหมุนเวียนมารับประทานอาหารร่วมกับน้อง ๆ ทุกวัน หากขาดเหลือในสิ่งใดให้เพิ่มเติมทันที หากอาหารไม่เพียงพอก็ให้จัดหาเพิ่ม ให้มีคุณค่าทางอาหารและรสชาติที่น่ารับประทานยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องสุดท้องของกองทัพบก “ เราจะดูแลน้องให้ดีที่สุด”