“จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานและมีส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ได้ตระหนักในการรักษาความสะอาดของถิ่นฐาน ฟื้นฟูให้ลำคลองให้ใสสะอาด สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนเพื่อรักษาระบบนิเวศต่อไป