“มทบ.27 เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกำลังพลที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด”
วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 0900 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นำ้และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งกำลังพล ที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 5 ตำบล ของ อำเภอโพนทราย ได้เเก่ ตำบลศรีสว่าง ตำบลท่าหาดยาว ตำบลสามขา ตำบลยางคำ และตำบลโพนทราย พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย รวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่มีความประสงค์พักรักษาตัวอยู่ในบ้านพัก และศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอโพนทราย จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง