เมื่อวันที่ 12 ก.ค.60 เวลา   09.00  บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ร้อย.รส.ร.16 พัน.3(ชป.เสลภูมิ ) จัดกำลังพล เข้าดูแลความสงบเรียร้อยการบรรยายเรื่องการทำความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2560 โดยมี พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27 เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชฏัชร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนาน 2,000 คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย