“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะงาน ร้อยดวงใจ ถวายไท้ สมเด็จย่า”
พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติและวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะงาน “ร้อยดวงใจ ถวายไท้ สมเด็จย่า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานสาธารณสุขภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีและวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล