เยี่ยมยามถามไถ่…เพราะห่วงใยจึงมาหา
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมให้กำลังใจกับครอบครัวของกำลังพล จาก มณฑลทหารบกที่ 27 ที่ประสบอุทกภัย และเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่ บ.หนองแก่ง ม.8 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย และสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติตนเมื่อต้องอยู่ในสภาวะน้ำท่วม โดยใช้ศิลปะหมอลำพื้นบ้านสร้างความบันเทิง สร้างความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ได้ผ่อนคลายความเครียดและมีกำลังใจและยังได้แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านรวมทั้งยาป้องกันรักษาโรคน้ำกัดเท้าให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย