“พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้จัดชุดขุนภักดี 27 จัดกิจกรรมโครงการ “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” สนับสนุนโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน “
เมื่อ 4 ก.ค.61 เวลา 0800 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27 ,หน.ส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมเปิดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านดอนวิเวก หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งโครงการนี้ เป็นการบูรณาการหน่วยต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่ง รอง ผบ.มทบ.27 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้มาใช้บริการรวมทั้งได้รับชมการแสดงของขุนภักดี 27 โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ ตามโครงการ”ปณิธานเพื่อประเทศไทย” เพื่อสร้างความรัก ความสมัคคี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เสร้างการรับรู้ถึงผลงานของรัฐบาล/คสช.และ ของ กองทัพบก, สร้างภาพลักษณ์ ทัศคติที่ดี มีความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับ ทบ.ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนสนับสนุนภารกิจของ ทบ.ด้วย ซึ่ง รอง ผบ.มทบ.27 ได้ชี้แจงถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทราบถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้วย ในการนี้ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดบริการชุดแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และให้บริการฝังเข็มเพื่อรักษาโรค ซึ่งมีประชาชนร่วมกิจกรรมประมาณ300คน สร้างความเชื่อมั่น คืนความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนhttps://www.youtube.com/watch?v=rHr2c9rrc7w