มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมแสดงความขอบคุณ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต “รักไทยหัวใจ 4 ภาค”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมแสดงความขอบคุณ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ที่ได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ ในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต “รักไทยหัวใจ 4 ภาค” ทำให้กิจกรรมฯ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบก สร้างความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด