“ฟื้นฟูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายหลังน้ำลด”
#ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.3 นำกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขา ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด และช่วยขนย้าย โต๊ะ, เก้าอี้, หนังสือ และสิ่งอุปกรณ์​ประกอบการเรียนการสอนของศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ อบต.ท่าหาดยาว ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ลงจากที่สูง เพื่อจัดเตรียมสถานที่​ภายในอาคาร พร้อมทั้งฟื้นฟูด้านความสะอาดภายหลังจากระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง