“มทบ.27 ร่วมงาน “มหกรรม ทส.พบประชาชน ทรัพยากรสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 1
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมงาน “มหกรรม ทส.พบประชาชน ทรัพยากรสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 1 โดยมี นาย
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าหอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด